XR cung cấp cho nhà thiết kế và kỹ sư môi trường giả lập để thử nghiệm và tạo ra các sản phẩm mới, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho quá trình thiết kế và kiểm tra sản phẩm.