Ứng dụng XR trong Sale and marketing cho phép khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm, giảm thiểu rủi ro mua sản phẩm không phù hợp và tăng độ tin cậy, giúp nâng cao trải nghiệm và doanh số bán hàng.