XR cung cấp cho người học môi trường giả lập tương tác và chân thực, cho phép họ trải nghiệm và thực hành các kỹ năng thực tế một cách an toàn và hiệu quả hơn trong quá trình đào tạo nghề.